Entegre Politikamız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

* Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini herşeyden üstün tutmayı

* Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinci ile güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,

* Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı

Taahhüt ederiz.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

* Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,

* Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,

* Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,

* Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,

* Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.